Đường HUỲNH TỊNH CỦA

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, dài khoảng 348 mét, qua ngã ba Nguyễn Văn Mai.

Lịch sử : Đường được xây dựng từ thập niên 1900, lúc đầu mang số 26. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Monceaux nhưng dân chúng quen gọi đường Mới. Ngày 22 tháng 3 năm 1975 đổi tên là Huỳnh Tịnh Của cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *