Đường HỒNG BÀNG

Từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm.

  1. Vị trí: Đường nằm phần lớn trên địa bàn quận 5, các phường 6, 9, 11 quận 6, từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 3600 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Phạm Đình Hổ, Bà Ký, Hoàng Lê Kha.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 4, sau đặt tên đường Charles Thomson. Từ năm 1955 đổi là đường Hồng Bàng, nhưng chỉ đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày 14-8-1975 nhập ba đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Lục Tỉnh làm một đường gọi là đường Hùng Vương. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố cắt đoạn trên đây đặt lại tên đường Hồng Bàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *