Đường HOÀNG LÊ KHA

Từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 260 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Phú Lâm từ thời Pháp thuộc. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố đổi là đường Hoàng Lê Kha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *