Đường HẬU GIANG

Từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 9, 11, 12 quận 6, từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương, dài khoảng 2868 mét, lộ giới 30-40 mét qua ngã tư Nguyễn Văn Luông, ngã ba Bình Phú.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Renault. Từ năm 1955 đổi là đường Hậu Giang cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *