Đường GIA PHÚ

Từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3 quận 6, từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ, chung với quận 5, dài khoảng 1366 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Gia Phú từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *