Đường ĐOÀN CÔNG BỬU

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng, dài khoảng 200 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang số 48. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Zarotte. Từ năm 1955 đổi tên là đường Đoàn Công Bửu cho đến nay. Nhưng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đường nằm trong khu vực đặc biệt, lưu thông bị cấm hẳn (như đường Trần Quốc Toản, Quận 3).

One thought on “Đường ĐOÀN CÔNG BỬU”

  1. có thể chỉ cho em cách đi vào đường Đoàn Công Bửu được không ạ? em di mấy lần trên đường Trần Quốc Toản và đường Lý Chính Thắng mà không thấy. em cảm ơn nhiều ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *