Đường ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Bảy.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, các phường 6, 4, 3, 1, quận 3, quận 10, từ cầu Sài Gòn đến bùng binh Ngã Bảy, dài khoảng 7300 mét, qua ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Nguyễn Hiền, ngã tư Cao Thắng, ngã ba Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Minh Quyền.

Lịch sử : Đường này có nhiều đoạn nhập lại. Từ cầu Sài Gòn đến cầu Điện Biên Phủ mới có từ 1960 và là một đoạn của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa.

Đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến đường Cách Mạng Tháng 8 lúc đầu mang số 29. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1871 đặt tên là đường Baria. Năm 1897 lại đổi tên là đường Legrand de la Liraye.

Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Ngã Bảy lúc đầu mang số 20, sau đặt tên là đường Polygone. Từ năm 1920 lại đổi là Général Lizé. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Phan Thanh Giản. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Phan Thanh Giản và đoạn xa lộ làm một đặt tên là đường Điện Biên Phủ cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *