Đường CHU VĂN AN

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 776 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Péiho. Ngày 4-5-1954 đổi là đường Chu Văn An cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *