Đường CHỢ LỚN

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1249 mét, lộ giới 18 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, UBND quận 6 đặt tên đường Chợ Lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *