Đường BÌNH TIÊN

Từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Văn Thân, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tiên từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *