Đường BÌNH TÂY

Từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy.

  1. Vị trí: Đường Bình Tây nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy, dài khoảng 812 mét, lộ giới 30-40 mét, qua ngã tư Gia Phú, ngã ba Phạm Văn Chí.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tây từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *