Đường BÌNH PHÚ

Từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10, 11 quận 6, từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng, dài khoảng 1124 mét, lộ giới 18 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1995 được UBND quận 6 đặt tên đường Bình Phú vì đi qua địa bàn phường Bình Phú cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *