Đường BÀ LÀI

Từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí, dài khoảng 250 mét, qua ngã tư Văn Thân.
  2. Lịch sử: Đường này mới được đặt tên từ năm 1955.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *