Đường BÀ KÝ

Từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 250 mét.
  2. Lịch sử: Trước là đường mòn trong xóm. Từ thập niên 1950 đường được mở rộng và gọi là đường Bà Ký cho đến nay..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *