Đường NGUYỄN PHI KHANH

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảg 188m, lộ giới 8m.

  • Vị trí: đường Nguyễn Phi Khanh nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, bắt đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảng 300m qua ngã ba Lý Văn Phức bên trái. Đường này lưu thông một chiều theo hướng Võ Thị Sáu đến chợ Tân Định.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 35. Từ ngày 30-6-1906, đặt tên đường Faucault ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Phi Khanh cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *