Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ

Từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 1023m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Nguyễn Công Trứ ở quận I nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, bắt đầu từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phó Đức Chính, Calmette, Ký Con, Yersin,. Đường này lưu thông l2 chiều.
  • Lịch sử: đường này là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn. Thời Pháp thuộc đường được mang tên số 1. Đến 12-1865, chính quyền quân sự thuộc địa Pháp đặt tên là Lefèbre. Sau ngày kí hiệp định Genève quân Pháp về  nước 22-3-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn Công Trứ cho đến ngày hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *