Đường NGUYỄN CẢNH CHÂN

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài khoảng 450m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Nguyễn Cảnh Chân nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh quận I, bắt đầu từ bến Chương Dương
  • Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc còn là con hẻm, mới được mở rộng từ 1950 và mang tên đường René Ricolau. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Cảnh Chân cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *