Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) dài khoảng 1281m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn xưa nay thuộc quận I trên địa bàn phường Đakao. Đường khởi đầu từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Điện Biên Phủ qua các ngã tư Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Du, Lê Duẩn, các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Thủ. Đường lưu thông 2 chiều, nhưng từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc mang số 2. Từ ngày 2-6-1871 đặt tên đường Tây Ninh. Năm 1897 đổi là đường Rousseau. Ngày 21-4-1936, cắt đoạn đầu thành đường riêng và đặt tên đường Docteur Angier. Từ ngày 23-1-1943, hai đoạn nhập một và gọi chung là đường Angier. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *