Đường NGÔ VĂN NĂM

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn dài khoảng 200m, lộ giới 10m.

  • Vị trí: đường Ngô Văn Năm nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, dài khoảng 310m. Đường này lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, khi người Pháp mới lập xưởng Ba Son, mang tên đường Primauguet. Ngày 6-7-1959, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Thuỷ Quân Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi tên là đường Ngô Văn Năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *