Đường NGÔ ĐỨC KẾ

Từ công trường Mê Linh đến đường Hồ Tùng Mậu, dài khoảng 403m,  lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Ngô Đức Kế thuộc quận I trên địa bàn phường Bến Nghé, khởi đầu từ công trường Mê Linh nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo (trước năm 1945 có tượng đài thực dân xâm lược Viện Nam, gọi là tượng một hình) trước bến Bạch Đằng đến đường Hồ Tùng Mậu. Đường này chạy qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Đồng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn. Lúc mới chiếm Nam Kỳ – Sài Gòn, đường này nguyên là 2 đường khác nhau; đó là đường Vannier và đường Denis Frères. Sau hiệp định Genève (1955) chính quyền Sài Gòn nhập chung 2 đường trên và đổi tên mới là đường Ngô Đức Kế. Sau ngày 34-4-1975, vẫn dùng tên này cho đến hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *