Đường NAM QUỐC CANG

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân, dài khoảng   161m, lộ giới 10m.

  • Vị trí: đường Nam Quốc Cang nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên đường Lucien Lacouture. Từ  ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Đặng Đức Siêu. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Nam Quốc Cang. Hiện nay vẫn dùng tên đường tên đường này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *