Đường LÝ VĂN PHỨC

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) dài khoảng 190m, lộ giới 10m.

  1. Vị trí: đường Lý Văn Phức nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Phi Khanh. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa vủa vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 36. Từ 30-3-1906, người Pháp đặt tên là đường Lesèble. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lý Văn Phức cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *