Đường LÊ VĂN HƯU

Từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, dài khoảng 148m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường này thuộc phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất Sài Gòn cũ. Khi Pháp mới xây dựng đô thành Sài Gòn đường mang tên Kerlan, tên này dùng mãi đến sau 1954. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Văn Hưu cho đến ngày nay.

One thought on “Đường LÊ VĂN HƯU”

  1. Đường Lê văn Hưu thuộc phường Bến nghé, quận 1. Không phải phường Dakao.
    Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *