Đường LÊ THỊ RIÊNG

Từ công trường Phù Đổng đến đường Bùi Thị Xuân dài khoảng 476m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Lê Thị Riêng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, bắt đầu từ ngã sáu Sài Gòn đến đường Tôn Thất Tùng, qua ngã ba Nguyễn Văn Tráng bên trái. Đường lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến Tôn Thất Tùng.
  2. Lịch sử: đường này mới được mở từ năm 1939, thời Pháp thuộc mang tên đường Phan Thanh Giản. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-41985, UBND thành phố đổi là đường Lê Thị Riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *