Đường LÊ THỊ HỒNG GẤM

Từ đường Phó Đức Chính tới đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 517m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Lê Thị Hồng Gấm nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Phó Đức Chính đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Calmette, Ký Con, Yersin. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp mang tên đường Hamelin. Năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hồ Văn Ngà. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên là đường Lê Thị Hồng Gấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *