Đường LÊ ANH XUÂN

Từ đường Lê Lai đến đường Lý Tự Trọng dài 202m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Lý Tự Trọng qua ngã tư Lê Thánh Tôn. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc khi chưa có ga Sài Gòn, đường này nối liền với đường Boresse (nay là Yersin). Từ 26-10-1920, chỉ còn đoạn hiện nay và mang tên đường Chemin des Dames. Từ 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Phi. Từ ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Lê Anh Xuân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *