Đường LƯƠNG HỮU KHÁNH

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) dài khoảng 396m, lộ giới 25, 30m.

  1. Vị trí: đường Lương Hữu Khánh nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến Nguyễn Thị Minh Khai qua ngã tư Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông hai chiều.
  2. Lịch sử: đường này là một trong các đường xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 2. Từ năm 1920 đặt tên đường Massoulard. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lương Hữu Khánh cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *