Đường KÝ CON

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 570m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: ở quận I nằm trên đường Cầu Ông Lãnh, khởi đầu từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Thái Bình qua ngã tư Nguyễn Công Trứ. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gò, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường số 34. Từ ngày 14-5-1877, đổi tên là đường Marchaise. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ký Con cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *