Đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, dài 450m. Lộ giới 20m

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, sau lưng Dinh Thống Nhất, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử:  đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, vì nó nằm sau dinh Norodom, thời Pháp thuộc mang tên đường Miss Cawell. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Trân Công Chúa cho đến nay. Khoảng từ năm 1963-1975, đường này bị rào, cấm lưu thông vì vấn đề an ninh của Dinh Độc Lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *