Đường HUYỀN QUANG

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh, dài 101m, lộ giới 8m.

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên là đường Génibrel. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Quang cho đến nay. Đường này nhỏ, không quan trọng nên trên bản đồi trước kia và hiện nay không ghi và vẽ được vì tỉ lệ quá nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *