Đường HUỲNH THÚC KHÁNG

Từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang dài 626m, lộ giới 20m và 30m.

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận  I, khởi đầu từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, qua các ngã tư Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường này lưu thông 1 chiều theo hướng công trường Quách Thị Trang tới đường Nguyễn Huệ.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc là 2 đường khác nhau. Đường thứ nhất khởi đầu từ bùng binh Sài Gòn tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc đầu mang tên đường Ancienne Rue Latérale Nord du chemin de fer. Từ năm 1922 đổi là đường Hamelin. Ngày 29-3-1917, tách riêng thành một đường, mang tên là đường Đỗ Hữu Vị. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Huỳnh Thúc Kháng cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *