Đường HUỲNH KHƯƠNG NINH

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm, dài 248m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 28. Từ năm 1906 người Pháp đặt tên là đường Ariès. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là Huỳnh Khương Ninh chô đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *