Đường HOÀNG SA

Từ cầu Thị Nghè đến cống hợp lưu dài khoảng 8600m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Hoàng Sa nằm trên địa bàn phường Đakao quận 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình, trên bờ Nam kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc dài khoảng 8600m.
  2. Lịch sử: đường này chạy dọc kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc, mới mở sau khi mở rộng, nạo vét lồng kênh này và di dời một số nhà dân lấn chiếm bờ và lòng kênh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *