Đường HOÀNG MINH GIÁM

Từ đường Nguyễn Kiệm đến bờ rào Quân Khu 7.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Kiệm đến bờ rào Quân Khu 7, dài khoảng 900 mét, lộ giới 30 mét.

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc mang tên đường Phan Thanh Giản, nhưng dân chúng quen gọi đường sân Gôn. Ngày 13-7-1999 UBND Thành Phố đặt tên đường Hoàng Minh Giám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *