Đường HOÀNG DIỆU

Từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận Phú Nhuận, từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ, dài khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Hoàng Diệu cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *