Đường HÒA MỸ

  1. Vị trí: từ đường Đinh Tiên Hoàng trong xóm cụt. Dài 168m, lộ giới 3m8. Đường Hòa Mỹ nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng vào trong xóm cụt. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường Hòa Mỹ thời Pháp thuộc chỉ là đường hẻm, còn mang số 29. Từ ngày 23-1-1943, người Pháp đặt tên là đường Paulus. Vì đường này nằm trên đất làng Hòa Mỹ cũ, nên ngày 6-10-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Hòa Mỹ cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *