Đường HÀN THUYÊN

Từ công trường Công Xã Paris đến đường Nam Kì Khởi Nghĩa dài khoảng 282m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Hàn Thuyên nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nam Kì Khởi Nghĩa đến bên hông nhà thờ Đức Bà, công trường Công Xã Paris, qua ngã tư Pasteur. Đường lưu thông hai chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, vì nằm trước Dinh Độc Lập (Thống Nhất). Lúc mới chiếm Sài Gòn, người Pháp làm đường này vào khoảng 1871 và đặt tên là đường Hồng Kông. Đến ngày 24-2-1897 đổi là đường Amiral Page. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hàn Thuyên đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *