Đường HẢI NAM

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm, từ năm 1955 được mở rộng và nhân có nghĩa địa người Hải Nam (Trung Quốc) ở gần đó, dân chúng quen gọi đường Hải Nam lâu thành chính thức cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *