Đường DUY TÂN

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Phú Nhuận, từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 250 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm. Từ sau năm 1955 được đặt tên đường Duy Tân cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *