Đường ĐÔNG DU

Từ đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến đường Đồng Khởi (Tự Do cũ) dài khỏang 382m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Thái Văn Lung đến đường Đồng Khởi, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Thi Sách. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của thành phố Sài Gòn cũ. Thời Pháp thuộc đường mang tên đường số 11. Ngày 2-6-1871, đặt tên là đường Tự Đức, ngày 24-2-1897, đổi  lại là đường Amiral Dupré. Đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi lại là đường Thái Lập Thành (ông Thái Lập Thành nguyên là Tổng trấn Nam phần kiêm đô trưởng Sài Gòn là một trí thức họat động nội thành Sài Gòn bị các lực lượng vũ trang kháng chiến cho nổ bom giết viên tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp Chanson tại Sa Đéc năm 1951 do ông mặt báo, ông bị chết lây). Ngày 14-8-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Chợ Lớn đổi tên là đừơng Đông Du. Nay vẫn dùng tên này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *