Đường ĐINH CÔNG TRÁNG

Từ đường Thạch Thị Thanh (Lý Trần Quán cũ) đến đường Hai Bà Trưng, dài khỏang 192m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 1, khởi đầu từ đường Thạch Thị Thanh đến đường Hai Bà Trưng. Đường lưu thông một chiều.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường từ thời Pháp thuộc nhưng nhỏ và ngắn nên không có tên. Đến năm 1943 (ngày 23-1) chính quyền thuộc địa Nam Kì đặt tên là đườngCalmette. Ngày 6-10-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Đinh Công Tráng (còn tên Calmette đem qua đặt cho một đường băng qua kinh Bến Nghé dài hơn). Sau ngày 30-4-1975 vẫn sử dụng tên đường này như cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *