Đường ĐỖ TẤN PHONG

Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng, dài khoảng 400 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, thường gọi là đường Trần Huy Liệu nối dài. Ngày 13-7-1999 UBND Thành Phố đặt tên đường Đỗ Tấn Phong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *