Đường ĐỒNG KHỞI

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến đường Nguyễn Du, dài khỏang 907m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Du qua ngã tư Ngô Đức Kế, ngã ba Hồ Huấn Nghiệp, ngã tư Mạc Thị Bưởi … đến công trường công xã Paris. Đường này cấm các lọai xe 3 bánh, lưu thông một chiều.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn cũ. Thời Pháp mới chiếm đường mang tên số 16. Từ ngày 1-2-1897, cắt đọan từ Quảng trường công xã Paris đến Quảng trường Quốc tế thành 1 đường riêng đặt tên đường là đường Blancsubé, rồi Catinat. Sau hiệp định Genève, chính quyền Sài Gòn đổi đường Catinat thành đường Tự Do

Sau ngày 30-4-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Gia Định (ngày 14-8-1975) đổi tên là đường Đồng Khởi cho đến hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *