Đường ĐỀ THÁM

Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dài khỏang 810m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Đề Thám nằm trên địa bàn phường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ Chương Dương qua các ngã tư Cô Giang, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện chấm dứt ở đường Phạm Ngũ Lão.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc đầu quen gọi là chợ Đũi. Từ ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Nam Kỳ đặt tên là đường Dixmude. Sau cách mạng tháng 8 rồi năm 1955 chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Đề Thám, cho đến ngày nay vẫn gọi là đường Đề Thám như trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *