Đường ĐẶNG DUNG

Từ đường Trần Khắc Chân đến đường Nguyễn Văn Nguyễn (Nguyễn Hữu Cảnh cũ), dài 530m, lộ giới 10m.

  1. Vị trí: đường Đặng Dung nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Trần Khắc Chân đến đường Nguyễn Văn Nguyễn (Nguyễn Hữu Cảnh cũ) qua ngã tư Trần Nhật Duật. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường này trước năm 1953, có tên là đường Jean Mazer thuộc đất hang Cogisa. Ngày 24-10-2953 chủ nhân hãng này hiến cho đô thành Sài Gòn làm tài sản công cộng khu vực các đường Trần Quý Khoách… Trần Khắc Chân. Đến ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là Đặng Dung, nay vẫn gọi là đường Đặng Dung như cũ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *