Đường CÔ GIANG

Từ đường Nguyễn Thái Học đến Hồ Hảo Hớn (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 630m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn các phường Cầu Kho và Cô Giang, khởi đầu từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn song song với đường Cô Bắc. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường này từ năm 1920 mới đặt tên (ngày 14-4-1920) là đường Douaumont đến đầu năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Cô Giang, sau ngày 30-4-1975 vẫn gọi là đường Cô Giang, như cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *