Đường CÔ BẮC

Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường vào trong xóm, dài khoảng 60 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Nam Long. Từ năm 1955 đặt tên đường Cô Bắc cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *