Đường CHƯƠNG DƯƠNG

Từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Văn Cừ dài 3056m, lộ giới 40m.

  1. Vị trí: Đường Chương Dương (tên cũ là Bến Chương Dương) nằm trên địa bàn các phườngCầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh quận I. Đường khởi đầu từ đường HàmNghi đến đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ), nối đầu bến Hàm Tử, nằm trên bờ kênh BếnNghé, qua ngã tư Hồ Tùng Mậu và cầu Khánh Hội, ngã ba TônThất Đạm… đến đường Nguyễn Cảnh Chân, lưu thông hai chiều.
  2. Lich sử: Đường này (trước năm 1975 gọi là Bến Chương Dương, vì dọc kinh Bến Nghé cho ghe tàu nhỏ đậu bốc hàng) thuộc vào một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Nguyên đường này là 2 đường khác nhau, đọan từ Hàm Nghi đến Nguyễn Thái Học có tên là Quai d’Arroyo Chinois, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Cảnh Chân có tên Quai de Belgique. Sau khi thành lập chế độ đệ nhất cộng hòa, chính quyền Sài Gòn nhập cả đường trên thành Bến Chương Dương (ngày 23-3-1955). Nay gọi là đường Chương Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *