Đường CAO BÁ QUÁT

Từ đường Thái Văn Lung đến đường Hai Bà Trưng dài 187m, lộ giới 15m.

  1. Vị trí: Đường Cao Bá Quát nằm trên địa bàn phường Bến Nghé Quận I, khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) qua ngã tư Thi Sách. Đường lưu thông một chiều theo hướng Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến Hai Bà Trưng.
  2. Lịch sử: Đường này từ khi Pháp mới chiếm Sài Gòn, ban đầu chỉ là một đường đất nhỏ đến những năm 20 mới mở rộng và tráng nhựa. Đến ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Capitaine Payatte. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Cao Bá Quát. Sau ngày 30-4-2975 vẫn dùng tên này cho đến hôm nay.

One thought on “Đường CAO BÁ QUÁT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *