Đường CAO BÁ NHẠ

Từ đường Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn dài 221m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: Đường Cao Bá Nhạ nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh Quận I, khởi đầu từ góc đường Trần Hưng Đạo – Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường này trước năm 1919 là một hẻm nhỏ có tên là đường Abattoire de Cầu Kho. Từ năm 1920 đổi tên là đường Le Man. Sau năm 1954 (19-10-1955) chính quyền Sài Gòn đổi tên; gọi là đường Cao Bá Nhạ cho đến ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *